xin chòa tất cả các nghệ nhân , cho mình hỏi , chim mình vừa mới thay lông song , đang chuẩn bị vào lửa thì , sáng nay chim bị suống lông . mình vẫn cho ăn cám chái cây bình thường ,không thay dổi gì , chim vẫn khỏe mạnh. xin các tiền bối chỉ giáo

Xem thêm những bài viết liên quan khác: