Nết chơi của chim bắc thường sôi sục và hơi chậm mỏ nên bây giờ lấy đc vị trí cao trong các giải thi. Em xin góp vui 2 em bắc xòe mềm mới ae chém ạ

Xem thêm những bài viết liên quan khác: